Έχει γεμίσει το διαδίκτυο με ψηφιακά πορτοφόλια.Παλιότερα κάναμε εγγραφή ή εγκαθιστούσαμε κάθε τι καινούργιο